Producerar dubbelt så mycket elEfter vattenkraft har det varit energi från värmeverken som producerat mest el i Västerbotten. Men så är det inte längre. Vindkraften drar ifrån och har tagit andraplatsen som elproducent, skriver Sveriges Radio.

Den elproduktion som växer i Västerbotten är vindkraft. De tre största vindkraftparkerna producerar dubbelt så mycket el än de tre största kraftvärmeverken i länet. Dessutom finns det omfattande planer på fler parker och om allt byggs är det bara i centrala inlandet kring Lycksele och i norra delen av Skellefteå kommun som det inte finns planer i dagsläget. 

Jämförelse vindkraft och kraftvärmeverk i Västerbotten

Bio - el de tre största 430 GWh

Dåva 1 och Dåva 2, Umeå Energi, Umeå ca 230 GWh
Hedensbyn Skellefteå kraft ca 150 GWh
Skogsbacka, Skellefteå Kraft/Lycksele ca 50 GWh

Vindkraft de tre största 860 GWh

Blaiken Skellefteåkraft/Fortum ca 440 GWh
Stor Rotliden Vattenfall ca 240 GWh
Åmliden Nordisk vindkraft ca 180 GWh

Läs hela inlägget »